Lewis & Sheron Textile Co.

Location

Atlanta, Georgia